• تلفن: 02166175450
  • ایمیل: arshitaweb@gmail.com
  • ساعات کاری: 18:00-09:00

درباره آرشیتاوب

درباره آرشیتاوب


شرکت آرشیتا وب با توجه به دانش و تجربیات نیروی فنی خود توانسته در طی ۳ ســــــــــال اخیر بیش از ۴۳۹ پروژه موفق در زمینه وب و اپلیکیشن موبایل به اتمام برساند .

تمامی فعالیت های انجام شده در این مجموعه توسط سرپرست های مجموعه مورد ارزیابی قرار میگیرد تا بتواند میزان رضایت مشتریان خود را جلب نماید .

JOHN SMITH

Project Manager

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Michael Dennis

Creative Director

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Sarah Michelle

Creative Staff

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Katty Wilson

Project Manager

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

متشریان می گویند

error: Content is protected !!